Младежи от ДПС начертаха своите приоритети за 2019 година

Общество, Политика

Две важни партийни мероприятия на Движение за права и свободи се проведоха в Черноочене.

Централното село на родопската община бе домакин на разширено заседание на Областния съвет на младежката структура на ДПС в област Кърджали.

Дискутирани бяха теми, касаещи моментното състояние на структурите на младежката структура на ДПС по места. Начертаха се основни приоритети на дейността през настоящата 2019 г.

В работната среща участие взеха Областният лидер на Младежко ДПС-Кърджали Байрам Байрам, зам.-председателите и членове на областния съвет.

Общински председатели на младежките структури от област Кърджали направиха анализ на своята работа и набелязаха бъдещите си мероприятия. Те подчертаха важността на синхрона и екипността в работата на структурите на ДПС в региона. Представиха се планове и стратегии за 2019 г. по общини в областта.

Гости на заседанието бяха Областният лидер на ДПС-Кърджали Изет Шабан, общинският председател на ДПС-Черноочене Бедрие Газиюмер и кметът на Община Черноочене Айдън Осман.

В изказването си пред младите Айдън Осман наблегна на това, че очакванията на едно поколение са коренно различни от тези на друго. „За да можете да задоволите изискванията на всички, трябва да сте наясно с разликите в очакванията, както и начините за комуникация с хора от различни възрасти. И без съмнение от Вас се иска да откликнете подобаващо на очакванията на всяка група“, наблегна кметът на Община Черноочене.

„В ДПС младите се реализират, а в някои други партии единични членове правят лична кариера“, подчерта още Айдън Осман.

Членовете на Младежко ДПС в областта ще получат и нови членски карти, които бяха разпределени по общини.

Интерес предизвика и информирането за възможностите за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 -2020).

Второто заседание беше на Общинския съвет на ДПС-Черноочене, където се анализираха приключените отчетни партийни събрания по населени места в района.

Областният лидер на ДПС-Кърджали Изет Шабан и председателят на Общинския съвет на партията в Черноочене Бедрие Газиюмер направиха разбор и равносметка на дейностите през 2018 г. и актуалната политическа обстановка в страната и региона.

Подготовката на партийните структури на ДПС за изборите за Европейски парламент през месец май на настоящата година беше другата съществена тема.

Кметът Айдън Осман представи планираните за 2019 година дейности. Той заяви, че от община Черноочене винаги осигуряват финансови средства за поддръжката на уличната мрежа, осветлението, изграждането на пътища, частични канализации за отпадни води, издръжката на училища и детски градини.

Исмет ИСМАИЛ