Женското дружество на ДПС-Момчилград се разширява

Политика

Два нови местни съвета бяха създадени към женското дружества бяха на общинското ДПС в Момчилград. Учредителни събрания бяха проведени в Звездел и в Карамфил.
В местния съвет на микрорайон Звездел членуват 65 жени. 20 са бяха учредителките на съвета в Карамфил, към който са и селата Синделци и Чайка. На събранията присъстваха присъстваха председателката на женското дружество Илкнур Кязим, лидер на ДПС в област Кърджали Изет Шабан и общинския лидер на партията Акиф Акиф.