Дупка на главната на бул.“ България“ чака „поправка“ след В и К авария

Общество

Дупка, посипана с чакъл на главната на бул. “България“ чака асфалтиране след  В и К авария.