ГЕРБ: Свършеното от Расим Муса не отговаря на очакванията на гражданите

Водещи, Общество

Групата съветници на ПП ГЕРБ няма да подкрепи доклада за дейността на обществения посредник на община Кърджали за изтеклата 2018 година. Не защото не одобряваме личността на г-н Расим Муса, а защото свършеното от него не отговаря на очакванията на гражданите и не допринася за решаване на проблемите им. Този отчет наподобява инвентарен опис на въпроси, повдигнати от данъкоплатците през последната една година, които омбудсманът е препратил по компетентност. Смятаме, че работата на обществения посредник не се свежда до функцията на регулировчик, който разпределя входяща кореспонденция. Той трябва да е коректив на местната власт, а не неин глашатай, както е в случая. Това обезсмисля съществуването на институцията и ограничава функциите й до пощенска кутия за жалби, сигнали и предложения. От така поднесения доклад не става видно дали и как общественият посредник е способствал за ограничаване на „произвола, грешките и мудността в действията на администрацията“ – намерение, което г-н Муса е заявил в собствената си концепция. В същия този документ настоящият омбудсман казва, че „общественият посредник не само не се противопоставя на общината и държавата, но работи, за да се афишира нейната готовност да служи добре на гражданите“. Подобно твърдение говори недвусмислено, че общественият посредник се е поставил в услуга не на гражданите, а на местната власт и е приел ролята на неин говорител и рекламен агент. Въпреки ограничените си правомощия, омбудсманът следва да проявява активност и да работи в посока подобряване на ефективността на администрацията и отговорността на длъжностните лица пред местната общност, да противодейства на злоупотребите със служебно положение и да отстоява интересите на хората, а не да се грижи за укрепване на доверието им към властите. Вместо това, от доклада на г-н Муса научаваме, че „при всички случаи гражданинът получава ясен отговор за пътя, по който трябва да се върви, за да получи проблемът своето решение или, ако искането е неоснователно, да бъде убеден , че е загуба на време и нерви да се върви по този път“.
Подобно разбиране на дейността на обществения посредник буди недоумение и звучи обидно за гражданите. То не само не оправдава надеждите им, но не оправдава и съществуването на институцията и на практика я превръща в скъпо струваща брошка върху износения ревер на община Кърджали. Далеч сме от мисълта, че общественият посредник може да реши проблемите на хората с вълшебна пръчка, но намираме за крайно недостатъчно да е просто добър слушател, който архивира проблемите, за да ги поднесе на ОбС под формата на спретната статистика.