Паулина Любомирова от СУ „Отец Паисий“ спечели пътуване до Брюксел със своя компютърна рисунка

Култура

Деветокласничката Паулина Любомирова от СУ „ Отец Паисий“ спечели като награда пътуване до Брюксел, което ще се осъществи в средата на февруари. Това стана с успешното ѝ представяне в конкурса за компютърна рисунка на тема „България в Европа: минало, настояще, бъдеще“, обявен от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Конкурсът е посветен на Националния празник на страната ни – 3 март. Според регламента, творческото съревнование е разделено в две възрастови категории, обхващащи учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие от страната. Във всяка от категориите бяха отличени по 6 творби, а авторите на най-добрите рисунки са поканени в Европейската комисия в Брюксел. Там Мария Габриел предвижда организиране на изложба на творбите на победителите.
Творбата на Паулина е озаглавена „Ние сме част от Европа“ и изобразява красотата на българската природа и традиции, заедно със звездите от знамето на Европейския съюз, вплетени умело в сюжета на рисунката. В образа на децата, облечени с носии и играещи хоро, е вложила идеята за връзката между миналото, настоящето и бъдещето на нашата страна. Деветокласничката споделя, че за да нарисува своята компютърна рисунка, е работила в продължение на един месец. Тя е приела задачата изключително отговорно, защото ѝ е възложена от самия директор на училището Златко Атанасов.
Творбите бяха оценявани от авторитетно жури в състав: проф. д. изк. Петер Цанев – ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“ в Националната художествена академия, Силвия Кънчева – държавен експерт по информатика и информационни технологии към Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката и проф. Станислав Памукчиев – Член на Управителния съвет и секретар на секция „Живопис“ на Съюза на българските художници. Конкурсът се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката.