Вдигат заплатите на кметовете

Без категория

Трудовете възнаграждения на кметовете на населени места ще бъдат увеличени на база Постановление на Министерски съвет от началото на 2019 година. Новите кметски заплати ще бъдат гласувани на следващата сесия на общинския съвет.

Заплатата на кмет на община и на председател на общински съвет става 2 015 лева. Населените места в община Кърджали се разделят на 5 групи в зависимост от броя на населението.

Бюджетните кметства попадат в първа група и заплатите на кметовете на Бойно, Костино, Миладиново, Мост, Опълченско, Перперек, Стремци, Чифлик  и Широко поле ще бъдат 920 лева.

Във втора група попадат кметства с население над 1000 души – Айрово, Висока поляна, Глухар, Енчец, Жинзифово, Калоянци, Кобиляне, Петлино, Прилепци, Рани лист, Резбарци,  и Сипей. Заплатата на кметовете ще бъде 880 лева.

Кметства с население от 701 до 1000 души – Бели пласт, Дъждино, Звезделина, Зелениково, Звиница, Кьосево, Люляково, Мургово, Островица, Пепелище, Седловина, Солище и Ястреб са в трета група, а кметските заплати в тях ще бъдат – 860 лева.

Четвърта група са кметства с население от 201 до 700 души – Бащино, Бленика, Болярци, Брош, Бяла поляна, Велешани, Вишеград, Воловарци, Горна крепост, Гъсково, Долище, Долна крепост, Дъждовница, Звезден, Зимзелен, Иванци, Калинка, Кокиче, Кокошане, Конево, Крайно село, Крин, Крушевска, Македонци, Мъдрец, Невестино, Орешница, Охлювец, Панчево, Пеньово, Повет, Пропаст, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Скалище, Скална глава, Скърбино, Соколяне, Срединка, Стражевци, Страхил войвода, Стремово, Три могили, Царевец, Черешица, Черна скала и Чилик с основна месечна заплата – 840 лева.

730 лева ще получават кметовете на кметства с население до 200 души – Багра, Божак, Бялка, Гняздово, Зайчино, Звънче, Каменарци, Ненково, Пъдарци, Севдалина, Черньовци и Яребица с основна месечна заплата.

Кметският наместник Голяма Бара с основна месечна заплата 675 лв.

Новият размер на основните месечни възнаграждения на кметовете влиза в сила от 1 януари 2019 година до следваща промяна, регламентирана с акт на Министерския съвет или решение на общински съвет.