Бюджет 2019 на община Кърджали – оптимален баланс между желаното, необходимото и възможното

Общество

Публичното обсъждане на  Проектобюджета на община Кърджали за 2019 година премина при голям интерес от страна на бизнеса и гражданите. Инж.Хасан Азис обеща, че  ще се направи всичко възможно предложенията да бъдат залегнати в новия Бюджет. Той дойде в Бизнесинкубатора с целия си екип и призова гражданите да бъдат по-активни. Най-доволни в залата бяха бизнесмените от промишлена зона „Изток“, че пътят им ще бъде асфалтиран. Бюджетът на община Кърджали възлиза на 63 200 000 лева.В сравнение с 2018-ма година, увеличението е с близо с 7%. От екипа на инж.Хасан Азис обясниха, че този ръст се дължи на завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2019 година, както и на неусвоен преходен остатък от 2018 година на капиталови средства в размер на над 3 млн. лева.

Предвидените приходи в Бюджет 2019 възлизат на 63 200 000 лева. Средствата от централния бюджет са 41 131 573 лв., с около 22% растеж спрямо 2017 г.

Местните приходи са 22 168 427 лева. Общината ще задели 350 000 лева за асфалт на улицата към промишлена зона „Изток“. Основна характеристика на новия бюджет е, че осигурява оптимален баланс между желаното, необходимото и възможното с наличния финансов ресурс. Инвестиционната програма е с най – високи параметри за  последните години и е планирана в размер на близо 12,2 млн.лв.

Маргарита Павлова, една от най-активните граждани на Кърджали, поиска   ремонт на улиците „Мир“ и „Аида“ и на училище „Владимир Димитров – Майстора“ от името на жителите на кв.“Веселчане“.