ДПС-Черноочене провежда отчетни срещи

Политика

Общинското ръководство на Движение за права и свободи в Черноочене проведе поредната годишна отчетна среща по населени места в района, съобщи председателят на общинското ръководство на ДПС и на Общински съвет-Черноочене Бедрие Газиюмер. Тя подчерта, че през годините не са изгубили връзката с хората от района. ДПС винаги се е отнасяло с разбиране към проблемите на жителите на всички населени места.

На среща в село Железник, която премина при голям интерес и открит диалог, присъстваха лидерът  младежката структура на партията Ферхад Ферхад, кметът на село Железник Себахтин Мустафа и представители на общинското ръководство на партията. На събранието партийното и общинско ръководство се запознаха с текущите проблеми на населеното място.

Кметът Айдън Осман представи планираните за 2019 година дейности. Той заяви, че от община Черноочене винаги осигуряват финансови средства за поддръжката на уличната мрежа, осветлението, изграждането на пътища, частични канализации за отпадни води, издръжката на училища и детски градини.

Кметът на село Железник Себахтин Мустафа благодари на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жителите на населеното място за реализирането на поетите през годините ангажименти.

„Ние сме малък район и се познаваме достатъчно добре. Знаем си и слабостите, и силата си. Екипът ни полага всички усилия да направим селата в община Черноочене по-привлекателни места за живеене на младите хора. Признателни сме, че хората оценяват нашите усилия“,  подчерта  Айдън Осман.

Годишните отчетни срещи по села преминават под формата на открит разговор за актуалната политическа ситуация в региона и страната, дискутират се въпроси от различен характер и се предлагат решения на проблемите в населените места. Жителите на селата не крият задоволството си, че могат да зададат въпроси.

Исмет ИСМАИЛ