Понеделник е неучебен ден в ПГ“В.Левски“

Общество

14 януари/понеделник/ 2019г. е обявен за неучебен ден за учениците от Професионална гимназия „Васил Левски“ със заповед №67/11.01.2019г. на кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис.Мотивът, посочен в документа е невъзможността да се осъществи учебен процес, вследствие на нанесени щети от възникнал пожар в сградата на учебното заведение на 11.01.2019г.Заповедта е издадена на основание чл.59 от АПК, чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, и след уведомяване на Началника на РУО, и внесен доклад от директора на гимназията във връзка с възникнали извънредни и непредвидени обстоятелства.