Мустафа Карадайъ: Политиката на ДПС през 2019 г. ще бъде търсене на диалог и консенсус за приоритетите и програмата за развитие и нов модел на управление

Водещи, Политика

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

В началото на новата сесия на 44-ото Народно събрание от името на Движение за права и свободи и от свое име честитя новата година на всички и пожелавам здраве и берекет във всеки дом, нека 2019 година да е плодородна и богата, мирна и успешна, България да извоюва достойно място в Европа и в международен план, Европейският съюз да намери верния път за просперитет на всички държави-членки и благоденствие на обществата.

Началото на годината е и време за равносметка и оценка на отминалата година и поглед в бъдещето.

Според нас в ДПС, оценката на управлението на страната през 2018 година може да се определи с три думи – „скандали, пропуснато време“.

СКАНДАЛИ – със скандали започна годината и със скандали завърши. Политически – в малката и в голямата коалиция, в страната и в чужбина (примери много). Управленски (в институциите и в Правителството, между институциите), морални – примерите отново са много. Нещо повече, със скандали започна и новата 2019 година.

ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ – изминалата година е изгубено политическо време за България. Ако слушаме управляващите, те ще кажат, че в страната има изключителни постижения – икономически растеж, рекордно ниска безработица, повишаване на доходите, бюджет с най-високи приходи и разходи за целия преход. И това са аргументи, че трябва да продължат да управляват страната по същия начин!

Внимателният действителен анализ на тези факти, обаче, показва съвсем друга картина – тази на още една изгубена за България и българските граждани година!

Икономическият растеж е в рамките на 3,5% – крайно недостатъчен, за да догоним дори страните от нашата група в ЕС. Такъв растеж обрича и следващото поколение български граждани да остане най-бедното в Европа, не само сегашното.

От трите фактора на растежа – инвестиции, износ, потребление, работи основно последният. Инвестициите като фактор генериращ устойчив растеж практически отсъстват (рекорден спад и на преките чужди инвестиции). И това е поради липса на адекватна политика на държавата. През 2018 година най-големият инвеститор в страната са българските граждани, които работят в чужбина. Те захранват потреблението с парите, които изпращат тук. България се превръща в износител на труд, младите са принудени да заминават зад граница, защото мина още една година без реформи в образованието, реформи, които биха могли да бъдат направени за бизнеса, реформи, които да спрат търсенето на препитание зад граница.

Растеж, основан на потреблението, без инвестиции, без повишаване на заетостта, дава винаги един и същ икономически ефект – инфлация. И тя е вече факт в България. През 2019 година по-високите ѝ нива ще обезсмислят увеличаването на доходите.

България има нужда от Програма за ускорено, догонващо развитие. Стратегически приоритет на България е ускореното догонващо развитие спрямо средния стандарт на Европейския съюз. Ние трябва да имаме три пъти по-бърз растеж спрямо средноевропейското нарастване на брутния продукт на глава от населението. За да не бъде страната и за още едно поколение най-бедната държава в Европейския съюз.

Липсата на реформи обезмисля увеличените разходи в ключови социални сфери. (Продължава да се налива вода в бездънна каца, пример за това – здравеопазването, тези по-големи харчове без реформи няма да направят по-добри услугите за гражданите!)

Политиката на ДПС през 2019 година ще бъде търсене на диалог и консенсус за приоритетите и програмата за развитие.

И, разбира се, нов модел на управление.

Трябва час по-скоро да се намери решение на важните за българските граждани въпроси. Важни въпроси стоят за решаване и тези въпроси няма да се решат от само себе си, нито от улицата. Те чакат сериозно експертно и политическо обсъждане. Те стоят за решаване от този парламент.

Този парламент трябва да постигне консенсуса по визията за ускорено и догонващо развитие на страната. За да гарантираме мира и демокрацията, за да препотвърдим европейските ценности, за да създадем условия за икономически растеж, за благополучието на цялото общество.

Всички ние сме длъжни да го направим.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Ние от ДПС призоваваме национално отговорните партии да превърнем 2019 година в година на намиране и постигане на консенсус по политическите и икономическите приоритети на Република България, които да определят пътя на развитие на страната. И България да даде своя принос за възраждането на Европейската идея и за създаването на по-единен и по-силен проспериращ Европейски съюз с активна роля на България.

Това е отговорност на всеки един от нас. Дължим го на България и на българските граждани. Така можем да бъдем полезни и на Европа.