Покана за публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2019 г. на община Кърджали

Обяви

На 18 януари от 17.00 ч. в залата на Бизнесинкубатора ще се проведе публичното обсъждане на параметрите по Проектобюджет 2019г .на община Кърджали.Материали по Проекта са представени на електронната страница на общината www.kardjali.bg