Обява

Обяви

„НИС Петрол“ ЕООД е част от групата Газпром Нефт. Компанията е изградила верига бензиностанции с покритие на територията на Република България. Търговските обекти  оперират под търговската марка Gazprom, позиционирани в премиум сегмента, с иновативна визия и богат асортимент от стоки и услуги.

Във връзка с развитието на мрежата от бензиностанции, компанията търси партньор/дилър, за управление на обект в град Кърджали,

отговарящ на следните изисквания:

 • Висше образование – икономическа или техническа насоченост;
 • Опит в управлението на собствен бизнес;
 • Опит в администриране и управлението на търговски екип;
 • Познания и търговски опит в сферата на продажбите на горива на дребно и/или FMCG;
 • Познания в директните продажби и обслужването на клиенти;
 • Познания и опит в управлението на заведение за обществено хранене;
 • Познаване на нормативната база в сферата на продажбите на горива и търговията с хранителни стоки;
 • Познания по счетоводство и възможност за контрол на счетоводната отчетност на малка фирма;
 • Способност за спазване на корпоративни стандарти;
 • Поемане на материална отговорност за активите в поверения му обект – горива, стоки, техническо оборудване, обзавеждане и др.;
 • Възможност за предоставяне на банкова гаранция в размер от 30 до 50 хиляди лева, като обезпечение по Договора за управление;

 

При интерес, моля изпратете актуална автобиография на адрес bgr.hr@nis.eu.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани като поверителни и ще бъдат използвани само за целите на подбора по текущата обява.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си НИС Петрол ЕООД, в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г., Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.”