Учениците в Рани лист се учиха как да действат при пожар

Общество

Първото занятие за действие при бедствия, аварии и катастрофи в ОУ “Н.Й.Вапцаров“ в с. Рани лисст се проведе на във вторник. Темата на обучителното занятие бе актуалната за отоплителния сезон “Действие на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал при възникване на пожар“.

Тренировъчното занятие включваше евакуация по евакуационния план на училището и презентация на тема “Правила за поведение и действие на учениците при пожар“. Този вид занятия се провеждат  по план два пъти в годината и  допринасят  за насочване вниманието на учениците към различните опасности и опазване на живота и здравето им.