242 са устроени по програми за заетост в област Кърджали през 2018 г.

Общество

В програми за заетост и обучение през 2018 г. в област Кърджали са включени 242 безработни лица.Това съобщи за медиите директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Метин Хафъзсалим.

Той посочи, че по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ през м. ноември 2018г. са регистрирани в ДБТ като безработни 18 неактивни лица в резултат от реализация на програмата, а от началото на годината техният брой е 185.

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:

– Програма „Старт на кариерата“ – по Програмата са включени общо 30 лица.

– Национална програма „Асистенти на хора с трайни увреждания“ – работили общо 31 лица: в дейност „личен асистент” – 26 и в дейност помощник възпитател 5 лица.

– Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – работили са 20 лица.

– Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – работили са 12 лица

– Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – работили  са 42 лица.

– Регионални програми за обучение и заетост – работили 40 лица

По мерки за насърчаване на заетостта са работили през месеца – 83 лица.

Метин Хафъзов обобщи, че най-предпочитаните от работодателите са префернциите:

– по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29 год. възраст – работили са 15 безработни лица

– по чл.50 от ЗНЗ за първите пет разкрити работни места от работодател – микропредприятие – работили са 15 лица

– по чл.51, ал.1 от ЗНЗ – насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г. – работили са 15 лица

– по чл.55а от ЗНЗ  за безработни над 55-годишна възраст – работили са 11 лица

– по чл.55в от ЗНЗ за продължително безработни лица – работили са 10 лица

Арда нюз