Минерални бани участва в проект за цялостен ремонт на общинската баня

Общество

Община Минерални бани ще участва в проекта „Минерални пътища – ваканции и природа в едно мигане”, с акроним на проекта „Минерални пътища”. Водещ партньор по проекта е гръцката община Мики. Заданието  е по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020” Инвестиционен приоритет ос „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство”. Стойността на проекта е 241 574 евро и  предвижда цялостен ремонт на общинската Минерална баня и закупуване на ново оборудване за подобряване дейността й. Буквало в последните дни на 2018 г. Общинския съвет в Минерални бани одобри участието на общината в проекта.

Арда нюз