Покана

Обяви

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман КАНИ жителите на община Черноочене, бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, представителите на читалищата, спорта и всички, които проявяват интерес на Публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Черноочене за 2019 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 11.01.2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене.

Писменни предложения за Бюджет 2019г. на Община Черноочене могат да се направят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina_chernoochene@abv.bg до 10.01.2019 г.

04.01.2019 година

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене