Само един смъртен случай при трудова злополука през 2018 г.

Икономика

Само един смъртен случай при трудова злополука е регистриран в област Кърджали за 2018 година, отчитат от местната инспекция по труда. Инцидентът с фатален край стана на строителен обект в центъра на Кърджали. През отминаващата година са регистрирани 23 трудови злополуки, което е с 5 по-малко в сравнение с 2017 година.

272  акта са съставили инспектори за нарушения на трудовото законодателство през 2018 г. , а наложените санкции са за 328 600 лева. Средният размер на имуществените санкции е 1463 лева. Голяма част от регистрираните нарушения са за наемане на хора без трудови договори – 94. Издадените наказателни постановления от инспекцията са общо 254, като 226 от тях са влезли в сила.

За последните 12 месеца инспектори са извършили 1466 проверки. Една трета от проверените фирми са нови и са посетени за първи път. 557 проверки са направени за последващ контрол. Дадени са общо 8 174 предписания. Проверките по сигнали на граждани са 70.