Директорката на ОУ „Св. Климент Охридски“ спечели отличието Активист на НТС

Общество

Териториалната организация на Научно-техническите съюзи в Кърджали връчи ежегодните си награди за активист на НТС, фермер, инженер и горски служител за 2018 годината в Кърджалийска област. Наградата Активист на НТС за 2018 г. отиде при г-жа Маргарита Тодорова и й бе връчена от управителя на ТО на НТС доц. д-р Магдалена Николова. Отличието се присажда за принос в опазването на околната среда, за активно участие в организираните от НТС дейности, целящи повишаване на екологичната култура на децата в училище.   ОУ „Св. Климент Охридски“  е с най-голям зелен двор и единственото училище в Кърджали, което има своя биоградинка и зелена класна стая. От 1993 година е включено в Националната мрежа “ Училища, утвърждаващи здраве“. Работи се по проекти, насочени към здравословния начин на живот, най-активно участват в Деня на гората!   На церемонията в Дома на техниката присъстваха представители на земеделието, горите, машиностроенето и минната промишленост.

One thought on “Директорката на ОУ „Св. Климент Охридски“ спечели отличието Активист на НТС

  • Най-после някой да оцени работата на ръководителя и на екипа, който ръководи тази директорка, на това хубаво, спокойно и изпълнено с целогодишни дейности училище!

Comments are closed.