Наши учители участваха в национална конференция за иновациите в образованието

Общество

Учители от кърджалийското СУ „Йордан Йовков“ се включиха в организираната от Министерството на образованието и науката Първа Национална конференция за иновации. В нея участваха представители на всички иновативни училища в България. В няколко панелни дискусии по време на форума се проведе разговор за иновациите в образованието. Галина Попова и Мария Влахова – старши учители и участници в проекта с иновация „Екологично предприемачество“ се включиха активно в дискусията: „Как съчетаваме традиции, технологии и иновации?“  На конференцията се представиха идеи за образователни иновации и добри педагогически практики.

Клуб Журналист