В болницата дискутираха протичането на заболяването СПИН

Общество

Среща-дискусия на тема „HIV и СПИН. Клинично протичане на СПИН като тежко вирусно заболяване. Постекспозиционна профилактика. Предпазни мерки за персонала в лечебното заведение“ се проведе в МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски“ в Кърджали. Лектори по темата бяха водещите в страната специалисти по инфекциозни болести проф.д-р Татяна Червенякова и доц. Ивайло Еленков .
На дискусията присъстваха лекари и медицински специиалисти от лечебното завение и РЗИ. Обсъдени бяха въпроси свързани с постекспозиционната профилактика и предпазните мерки при работа с вирусоносители и болни.