Общинският съвет на БЧК в Ардино се отчете

Общество

 

Отчетната кампания на БЧК в Кърджалийска област стартира на 5 декември – Международния ден на доброволеца, с провеждането на годишното събрание на Общинската организация на БЧК – Ардино. Гости на събранието бяха Жана Чакърова-Шукерска, директор на Секретариата на ОС на БЧК в Кърджали, Таня Койчева, специалист по „ОД“ и „РД“ и експертът по младежка дейност Пепа Чолакова.

Председателят на местната организация – инж. Мехмед Алиев,  запозна присъстващите с дейността на БЧК на територията на общината през текущата година. От отчета стана ясно, че втората година от мандат 2016 – 2020 г. е успешна, тъй като са изпълнени основните цели от плана за изминаващата година и общинската организация покрива характеристиките от решаващо значение за развитие на организацията.

Като най-значим успех бе изтъкнато създаването и дейността на клуба на БМЧК „От сърце” към СУ „Васил Левски”, в който членуват 16 млади хора с координатор Димитрина Карамфилова.

Инж. Алиев уточни, че по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – план 2017 година 1129 нуждаещи се лица от община Ардино ще получат помощ от  хранителни продукти в периода от 10.12.2018 година до 21.01.2019 година. В края на своя отчет председателят на БЧК в Ардино благодари за вниманието и грижата от страна на Общинската администрация в лицето на кмета Ресми Мурад, на кметовете на малките населени места и на доброволците от общината.

Отчетът за дейността на общинската организация бе приет единодушно. Делегатите на събранието приеха план за дейността на Ардинската червенокръстка организация за 2019 година. Основните акценти в плана са разширяване и разнообразяване на социално-помощната дейност, както и разпространение на знания и изграждане на умения за справяне с бедствени ситуации.

Гостите поздравиха всички доброволци на организацията по повод Международния ден на доброволеца – 5 декември и им благодариха за всеотдайния труд и желанието да помагат на хората в нужда.

Гюнер ШЮКРИ