Бъдещи електротехници посетиха КЕЦ-Кърджали

Общество

Учениците от ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода”, специалност „Електрообзавеждане на производството”, обучаващи се в дуална система, посетиха КЕЦ-Кърджали. Поводът беше провеждането на „Седмица на професионалните умения в България” и на Деня на отворени врати в EVN, Учениците се запознаха с различни дейности от работата в EVN, като проектиране, монтиране, ремонт и поддръжка на електроразпределителната мрежа и съоръжения; за начина на организация и работа при спазване  нормите за безопасност.

Посещението предизвика голям интерес у възпитаниците на ПГЕЕ. Те с нетърпение очакват да започнат практическото си обучение в базите на EVN.