Отличиха наши ученици в конкурс за усмивки

Общество

Усмихнато приключи един изключително позитивен младежки конкурс  –  „Най-усмихнат клас на България 2018“, организиран от Сдружение с нестопанска цел “Усмивка”. Отличеният в конкурса  IХ „б“ клас от ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“  с класен ръководител Ира Михайлова ще получи своите електронни сертификати и грамоти на официалното тържество по повод патронния празник на училището на 18 декември.

Целта на този конкурс е една по-добра и по-приятелска атмосфера в училище – повече сплотеност, подкрепа и уважение през учебната година. Всички участници в конкурса показаха на света, че „Усмивката прави силата“  и с участието си станаха официалните посланици на Усмивката 2018!.

За първи път тази година, Сдружението отличава не само със е-Сертификати и е-Грамоти на български език, но и с международни на английски език. Всички участници бяха поздравени за креативните снимки на класовете си и получиха благодарност от  г-жа Митка Георгиева,  председател на УС.