На кметска среща обсъдиха Програмата за управление на отпадъците на община Ардино

Общество

Кметът на община Ардино Ресми Мурад проведе последната за годината работна среща с колегите си кметове на населените места на територията на общината. На нея присъстваха областният лидер на ДПС Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.

Ресми Мурад уведоми колегите си за оставащите мероприятия до края на година, предимно празнични. Той обърна специално внимание на предстоящото мероприятие на 24 декември в Млечино, където ще се проведе традиционният възпоменателен митинг-мевлид в памет на жертвите от Възродителния  процес.

Една от обсъжданите теми по време на работната среща беше проектът на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Ардино за периода 2018-2020г. Кметът Ресми Мурад запозна колегите си с проекта на програмата, която е качена и в сайта на общината. Той отбеляза, че Програмата е в процедура на съгласуване с РИОСВ-Смолян и е в съответствие с методическите указания на Министерството на околната среда и водите.

Ресми Мурад посочи, че един от основните принципи  в Програмата е принципът „Замърсителя плаща“, който е включен в Договора за създаване на Европейската общност (член 174). Този принцип изисква причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който да гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве. Причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си.

Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Ардино Зюлфие Ибрямова уведоми кметовете за еднократната финансова подкрепа в размер на 100 лв., която ще получат 1101 лица от територията на общината. Тя уточни, че това са лицата, които вече са получили целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г.

Председателят на общинската организация на БЧК в Ардино Мехмед Алиев съобщи на кметовете за стартирането на програмата за храни и/или основно материално подпомагане, а по-конкретно предоставянето на индивидуални пакети от хранителни продукти на 1129 нуждаещи се лица от територията на общината. Раздаването им ще започне на 10 декември. Той изказа предварителните си благодарности към селските управници за съдействието, което оказват при раздаването им.

Гюнер ШЮКРИ