42 715 пенсионери от област Кърджали с коледни добавки

Водещи, Икономика

42 715 пенсионери от област Кърджали ще получат еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв. към пенсиите си за декември.

Парите ще бъдат изплатени в изпълнение на Постановление № 246 от 15.11.2018 г. на Министерския съвет, според което заедно с пенсиите за месеца такава сума ще бъде отпусната на всички пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември 2018 г., е в размер до 348,00 лв. включително. Общо за страната броят на правоимащите лица е 1 267 731.

Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъдe извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.

Преводите на декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 декември 2018 г.

Арда нюз