Реализирани схеми по програма „ Развитие на човешките ресурси“ в област Кърджали

Икономика

  Схема „Младежка заетост” – подадени 609 заявки за 1 292 работни места, сключени са 296 договора за 415 работни места на обща стойност 603 488 лв. Успешно завършилите обучение и стажуване младежи са 256 като 208 са останали на работа при същия работодател.

Схема „Обучения и заетост“сключените договори са 91 за 301 работни места на обща стойност 2 245 604 лв.

По Компонент II на схемата, който е насочен към включването в директна заетост или заетост след обучение само на лица с трайни увреждания са подадени 110 заявки за 396 работни места.В заетост са включени 121 лица.

Схема „Обучение и заетост за младите хора”към 23.11.2018г. в заетост са включени 479 лица – 286 лица в общини и общински предприятия и 193 лица в реален сектор.

По Компонент II на схемата, който е насочен към включването в директна заетост или заетост след обучение само на лица с трайни увреждания на възраст до 29 г. включително за област Кърджали са подадени 20 заявки от тях: 7 от публичен сектор и 13 от реален сектор за 54 работни места/ 33 от публичен сектор и 21 от реален сектор/.Необходим финансов ресурс по приетите заявки 916 348 лв./486 993 за публичен сектор и 429 355 за реален/.  Започнали са работа 22 лица, от тях 12 в публичен и 10 в реален сектор.

Проект „Родители в заетост“  към 23.11.2018г.  в област Кърджали  подадените заявления от родители са 62 бр. Одобрени родители – общо 28. Подадени са 66 заявления от безработни лица за детегледачи, одобрени са 55 лица. Подписани са 28 трудови договори за детегледачи.

 

Проект  „Ваучери за заети лица“ – в ДБТ в област Кърджали са подадени 745 заявления, одобрени са 558 заети лица, издадени са 217 ваучера на обща стойност 195 600 лв.Включени лица в обучение 151.

Проект  „Работа“ към 23.11.2018г. в бюрата по труда от област Кърджали са сключени 37 договора за 268 работни места на обща стойност 1 972 317 лв., започнали са работа 271 лица, от тях 170 в публичен и 101 в реален сектор, включени в обучение за професионална квалификация 117 лица.

 Арда нюз