343 безработни са постъпили на работа през месец октомври в област Кърджали

Водещи, Икономика

През месец октомври 2018г. в област Кърджали на работа са постъпили 343 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 288 лица, по програми и мерки за заетост са постъпили на работа 11 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 44 лица.

93 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 64 са от групата на специалистите и 186 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 47 лица, със средно 155 и с основно и по-ниско 141.

През м.октомври в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 407 свободни работни места, на първичен пазар на труда – 286 и за субсидирана заетост – 121 (по мерки – 6, по програми.- 4 и по схеми на ОП РЧР – 111).

Равнището на безработица през м.октомври е 9,3 на сто при 5,9 на сто за страната. Равнището на безработица се увеличава спрямо м.септември 2018г.с 0,3%, а спрямо м. октомври 2017г. – намалява с  1,1% /10,4%/.

Към 31.10.2018г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 665, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение от 225 души, а в сравнение с м. 10.2017г. регистрираните безработни са с 645 по-малко /6 310 бр. за 10.2017г./

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 5,4% и Момчилград – 8,4%, а с най-високо – община Ардино- 17,3% и община Джебел  – 17,0%.

Област Кърджали се нарежда на 15-то място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Арда нюз