Прекратиха поръчката за изграждането на индустриална зона на летището в Кърджали

Водещи, Икономика

Мегапоръчката за изграждане на инфраструктура в няколко индустриални парка, сред които и този на бившето летище в Кърджали, беше прекратена часове преди приключването й. Процедурата беше обявена от държавната Национална компания индустриални зони (НКИЗ) през септември. Потенциалните кандидати да подпишат рамков договор за общо 70 млн. лв. трябваше да подадат офертите си до края на работния ден в понеделник, 19 октомври, но поръчката беше спряна малко преди да изтече крайният срок заради установени пропуски. Самото съобщение за преустановяване на всички действия по процедурата, включително приемането на оферти, пък остана невидимо на сайта на компанията поне до късния следобед във вторник заради „проблеми със сървъра“.

Поръчка предвиждаше възлагане на инженеринг (проектиране и строителство) на пътна и техническа инфраструктура за обекти на НКИЗ в Кърджали, Божурище, Карлово, Суворово и плевенското село Телиш.

Като причина за решението се посочват установени пропуски при откриване на обществената поръчка, нищо че това стана още на 25 септември, а две седмици по-късно бяха направени частични промени в нея.

Цитираният като основание за прекратяване на поръчката член от Закона за обществените поръчки гласи, че това се допуска, когато са установени нарушения при откриването и провеждането, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. От НКИЗ уточниха, че има подадени оферти и че е възможно някои от участвалите компании да обжалват решението.

Арда нюз