Алековци отбелязват Световния ден на толерантността

Общество

Да бъдат толерантни помежду си, да уважават различните, е водеща идея във взаимоотношенията за учениците от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”. По случай Световния ден на толерантността Ученическият съвет към гимназията прие „Харта за толерантност“ в празнична ритуална обстановка в театрална зала „Асара. В присъствието на своите учители и училищното ръководство, начело с госпожа Мешелиева – директор на ПГИ, учениците дадоха тържествен обет: “От този миг сме единни и сплотени!“. Церемонията продължи с връчване на хартата на всеки класен ръководител с обещанията на всички ученици от класовете, че ще спазват правилата за толерантно поведение.
Алековци са убедени, че са част от световната общност, която споделя един от най-хуманните принципи на човешките взаимоотношения – толерантността.