Изследваха децата на Черноочене за гръбначни изкривявания

Общество

Студенти от Медицинския факултет на Тракийски университет Стара Загора, катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ под ръководството на доц. Руска Паскалева и екип от асистенти извършиха скрининг за ранно откриване на на гръбначни изкривявания на децата от Детска градина „Знаме на мира“ в Черноочене. Изследванията са по проект „Ранна диагностика и превенция на гръбначните изследвания и наднорменото тегло на децата от предучилищната възраст“. Целта е диагностика и превенция на бъдещи гръбначни изкривявания и наднормено тегло сред подрастващите. Проектът предвижда в детските градини, където е установен най-голям брой деца с нарушена стойка, да започнат занимания за допълнителна физическа активност.

Исмет ИСМАИЛ