Стартира изграждането на канализация в село Пряпорец

Общество

Първа копка на строителните работи по изграждане на два главни колектора и канализация беше направена в едно от най-динамично растящите чернооченски села Пряпорец. Тук се намират и  сградите на средно училище „Христо Смирненски“, детска градина „Знаме на мира“, промишлени предприятия и много новопостроени и строящи се жилищни сгради.

На откриването на строителната площадка присъстваха кметът на община Черноочене Айдън Осман, председателят на общинския съвет Бедрие Газиюмер, общинският съветник от село Пряпорец д-р Мехмед Ниязи, директорът на ДГ „Знаме на мира“ Елмаз Апти, зам.-директорът на СУ „Хр. Смирненски“ Мехмед Сали, изпълнителят на обекта, представители на общинското ръководство, кметът на кметство Пряпорец Айля Ахмед, общественици и граждани.

Реално след нарастващото жилищно строителство липсват физически граници между Пряпорец и Черноочене, а селото напрактика се превръща в квартал на общинския център.

След приключване на строително-монтажни работи по изграждането на канализацията всички домакинства в населеното място ще бъдат включени мрежата за битови отпадни води.

„Заданието е заложено в приетият капиталов списък за 2018 година. Радвам се, че успяхме да намерим средства и да изградим този жизнено важен обект. Населеното място ще има съвсем друг облик. С приключването на това дългоочаквано през годините за всички жители съоръжение се надяваме да бъде ликвидирано използването на септични ями, което създава и сериозна опасност от замърсяване на подпочвените води в района, “, каза кметът на община Черноочене Айдън Осман. Той подчерта, че всички жители на селата на територията на община Черноочене заслужават по-добра инфраструктура и среда на живот.

„Основната ни цел е подобряване на жизнената средата в населените места и превръщането им в по-добро място за живеене, подчерта Айдън Осман.

Кметът на село Пряпорец Айла Ахмед благодари на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жители на населеното място за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

Исмет ИСМАИЛ