Стартира строителството на защитна дига на река Крумовица

Водещи, Общество

Областният управител Никола Чанев на Кърджали и кметът на община Крумовград Себихан Мехмед направиха символична първа копка на изграждането на защитна дига на река Крумовица на входа на Крумовград. Обектът е част от съвместен българо-гръцки проект за превенция на наводненията и повишаване на устойчивостта към бедствия в речните басейни на Струма, Арда и Марица, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V – A – Гърция – България 2014-2020 г.
На територията на област Кърджали ще бъдат изградени две защитни диги – на реките Крумовица и Джебелска.
Изграждането на защитната дига край Крумовград ще струва милион и половина лева. Проектът трябва да бъде приключен до 2 месеца.
„Изграждането на дигата разрешава един сериозен проблем, а заедно с ремонта на пътя до Ивайловград прави районът по-лесно достъпен“, заяви при откриването на строителството Никола Чанев.
„Реализирането на този проект решава един сериозен проблем, който е от години, защото пътят е връзката на община Крумовград с областния център“, подчерта Себихан Мепмед.