Среща с кметове на населени места проведе Айдън Осман

Водещи, Общество

На прага на зимния сезон кметът на община Черноочене Айдън Осман заедно със своя екип проведе работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места.

Разяснени бяха правомощията им относно осъществяването на контрол по чистота, опазване на обществения ред и др.

Айдън Осман запозна присъстващите със сключените договори за зимно снегопочистване и поддържане на пътищата и поиска засилен контрол над изпълнителите.   „ Наблегнете на уязвимите групи от обществото, като самотни, трудноподвижни и хора на хемодиализа“, поясни той. Осман подчерта, че според приетия капиталов списък общинска администрация Черноочене е направила справедливо разпределение на средствата в тази насока.

Също така общинският кмет прикани селските управници да съдействат на населението на селата Черноочене, Пряпорец, Среднево, Нови пазар и Каблешково при приемане на новата кадастрална карта за да няма неточности.

Следващата точка бе свързана с подаване на заявления от всички желаещи да ползват земи от общинския поземлен фонд за сключване на договори за настоящата 2018/2019 стопанска година.

Кметовете на населените места поставиха въпроса и за снабдяването на населението с дърва за огрев.

Срещата бе не само информативна, но целеше кметовете на населени места да поемат своята отговорност не само като разрешаване на належащи проблеми по селата, но и за изпълняване на приходната част в общинския бюджет.

Заседанието на общинското ръководство с кметовете на населени места протече в изключително конструктивен диалог.

 

Исмет ИСМАИЛ