Правилник за установяване на конфликт на интереси прие местният парламент в Ардино

Водещи, Общество

Общинският съвет в Ардино одобри на свое заседание предложението на председателя Сезгин Байрям за приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в местния парламент. Всичките 23 общински съветници гласуваха „За“.Общинският съветник от ДПС Азис Мурад сподели, че приемането на вътрешни правила е изискване на Закона. Той заяви, че основната идея заложена в тези правила е предотвратяването на евентуален конфликт на интереси в общинския съвет и общинската администрация. „Радващото е, че не се допуска приемането и разглеждането на анонимни сигнали до комисията за установяване на конфликт на интереси“, уточни съветникът от ДПС.
В понеделник в заседателната зала на общинската администрация се проведе поредното заседание на местния парламент. В дневния ред бяха включени само четири точки.Местните парламентаристи подкрепиха единодушно предложението на кмета Ресми Мурад за добив на допълнителни количества дървен материал от общински гори за нуждите на местното население.

Гюнер ШЮКРИ