Обучения за действие при наводнения организира БЧК-Кърджали

Общество

Обучение на тема „Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи“  се проведе в БЧК-Кърджали с ученици от СУ „ Отец паисий“. Лектори бяха д-р Стоян Петков и Катерина Дикмева, дългогодишни обучители по ПДП. Инициативата се реализира в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в партньорство с БЧК. Целта на проекта е повишаване на капацитета на подрастващите за действия при наводнения и последващи кризи.

До средата на месец декември в област Кърджали ще бъдат проведени четири двудневни обучителни сесии, по време на които  ученици от 8-ми до 12-ти клас ще придобият умения и знания, така че да могат ефективно, в случай на новоднение и последващи кризи, да предпазят себе си и да окажат първа помощ до пристигане на специализирани медицински екипи.

Арда нюз