Два приплода отстреляха ловците от дружинката в „Ардино 1“

Общество

Два приплода отстреляха ловците от дружинката в „Ардино 1“ при последния си излет. Слука споходи председателя на дружинка Салим Фейзулов, който отстреля приплод в ловище „Светулка“. С отстрел на приплод беше и Айдън Тефиков, организатор по лова на ЛРС „Бели брези“ в Ардино.

Добрите резултати на ардинските авджии се дължат на грижите, които се полагат за дивеча и за ловната инфраструктура. Айдън Тефиков, съвместно с младите ловци, организира почистването на просеките в Мак и Гърбище, изградени са чакала, които основно се използват за отстрелването на вреден дивеч – лисици и вълци. Редовно се зареждат хранилките с листников фураж и каменна сол през есенно-зимния сезон.

Гюнер Шюкри