Съветват възрастните хора в Ардино как да се предпазят от ало-измами

Общество

Среща на служители от Районното  управление в Ардино с обществеността се проведе в местния клуб на пенсионера. Целта на срещата бе пенсионерите да бъдат обучени да разпознават телефонните измамници и техните схеми. Районният инспектор Венелин Венелинов запозна възрастните хора с най-характерните сценарии за извършване на телефонни измами. Той акцентира върху новите подходи за заблуда, в които измамниците се представят не само, като полицейски служители, а и като лекари, адвокати. Отбеляза, че благодарение на бдителността на гражданите и доброто взаимодействие с органите на МВР са избегнати множество нарушения на обществения ред и извършването на престъпления, не са допуснати и телефонни измами на територията на общината. Инспектор Венелинов изрази надежда, че и в бъдеще ще работят в отлично взаимодействие с гражданите. Той благодари на ръководството на община Ардино  и кметовете на населените места за оказаното съдействие при провеждането на разяснителната кампания на РУ-Ардино във връзка с телефонните измами.

На присъстващите бяха раздадени информационни брошури за запознаване с телефонните измами. Те се поинтересуваха как могат по-бързо да се свържат с Районното управление. Изразиха задоволството и възхищението си от проведената среща.

Разяснителната кампания на РУ-Ардино ще продължи на територията на цялата община, като акцент в работата ще е всеки да се чувства защитен.

Гюнер ШЮКРИ