С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Общество

 „В и К” ООД град Кърджали уведомява, жителите на

селата Черноочене, Каблешково, Пряпорец, Среднево и Драганово,

че от 24.10.2018 г. ще започне СМР за обект: „Частична реконструкция на водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с.Черноочене, общ.Черноочене”.

В продължение на 10 дни се очаква водата да бъде с повишена мътност.

Препоръчваме на абонатите си от засегнатите райони да използват водата само за битови нужди, а за питейни – бутилирана или вода от други водоизточници.

Управител: Инж.Славко Славков