Хасан Азис: Управлението на Кърджали изисква познаване на душевността на хората

Водещи, Общество

– Г-н Азис, вие сте кмет вече четвърти мандат. Лесно ли се управлява община, в която живеят и българи, и турци?

– Кърджали е едно прекрасно място за живеене, но да се управлява, е истинско предизвикателство и изисква дълбоко познаване на хората, на душевността, на начина на живот. Ако не си кърджалия от дъното на душата си, трудно можеш да бъдеш част от управлението толкова дълго време. С всяка изминала година с екипа ми се вплитаме по-дълбоко в кърджалийския характер, опознаваме по-добре проблемите, вижданията, желанията и очакванията на хората и мисля, че успяваме в рамките на нашите възможности да отговорим в най-пълна степен на това, което хората очакват от нас. Дълбокото познаване на психологията на кърджалии стана причина да се създадат нови традиции. Ние търсим знаковите послания, които ни събират и ни правят по-силни и единни. Това е част от нашия общ начин на живот. Това е традицията на 3 март да пием заедно кафе с попа и мюфтията, което е запазена марка на Кърджали. Тази традиция е послание, което казва, че историята трябва да ни учи и да се използва, за да ни събира и обединява, а не да ни разделя.

Друг знак е честването на деня Ашуре и раздаването на ашуре на мюсюлмани и християни. В България празникът се отбелязва единствено в Кърджали, и то за 12-а поредна година. Правим го на пазара в града – при хората, а посланието е за заедност, взаимно уважение и разбирателство. Също толкова важно е едно начинание, което започнахме и ще продължим – общият курбан за здраве и берекет. На него всички кърджалии се събират на едно място. Той също е част от нашето усилие да търсим елементите на обединяването и сплотеността, за да бъдем по-силни като общество и нация.

– В един град духовността е свързана и с образованието и със средата. Кои бяха най-важните проекти, които реализирахте през изминаващата година?

– Един от важните акценти, които през годините винаги сме извеждали като приоритет, е образованието. Тази година община Кърджали материализира този приоритет с изпълнението на един от важните стратегически и мащабни проекти, свързан с образователната инфраструктура. Той е на стойност близо 14 млн. лева. Инвестицията обхвана 5 училища в Кърджали и реконструкцията на една детска градина. Като национален показател по този проект община Кърджали е на първо място по инвестиция на брой ученик. Близо 70% от децата в града ще се възползват от новата инфраструктура. 5000 ученици ще бъдат в изцяло ремонтирани и оборудвани училища. Мащабите на този проект не са познати за Кърджали от поне 50-60 г. Освен тези 5 училища беше ремонтирана основно и гимназията по селско и горско стопанство, която е общинска. Успяхме да осигурим 1,3 млн. лева извън инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие.

– Ремонтът на училищата обаче създаде редица неудобства и стана повод да бъдете атакуван. Защо се случи така?

– Създаде се изкуствено напрежение около реализирането на проекта. В основата му бяха неразбирането и подвеждането на общественото мнение за сроковете и начина на провеждане на процедурата за избор на изпълнители. Тук нещата са много ясни и категорични – община Кърджали започна строителните работи в училищата в единствения възможен момент – седмица след края на учебната година. Създадохме условия в 4 от 5-те училища за провеждането на учебни занятия 3 месеца след началото на строителните работи. И това, при положение че срокът на приключване е в рамките на половин година. Заедно със строителите завършихме процеса два пъти по-бързо.

Напрежение в училищата нямаше – нито сред децата, нито сред родителите. Те проявиха разбиране и много висока степен на зрялост и мъдрост. Напрежението беше в една институция, наречена областна администрация. Единствено тя не успя да оцени това, което се прави от общината.

– През последните години в Кърджали бяха разкрити доста нови заводи. Явно районът е атрактивен за инвеститорите. Как обаче ще се реши проблемът с квалификацията на работниците?

– Очаквано има интерес към инвестирането в Кърджали. Продължава разширяването на мощностите за производство

на авточасти и на пневматични цилиндри. Продуктите се пласират изцяло на световния пазар. Очакваме през следващата година да приключи една инвестиция от около 15 млн. лева, която ще осигури работа на около 256 души в сферата на високите технологии. Фирмата ще произвежда токозахранващи системи. Това е нова възможност за Кърджали да се насочи към високотехнологичното производство.

Инвестициите поставят въпроса за нивото и качеството на кадрите в Кърджали. Желанието ни е да бъдем пример и да бъдем първата община, реализирала пилотен проект за актуализиране на учебните програми на професионалните гимназии в пряка зависимост от нуждите на реалния пазар за кадри. Имах две срещи по този въпрос с министъра на образованието Красимир Вълчев, както и с ректорите на висши учебни заведения за приоритетно обучаване на кадри чрез филиали в Кърджали.

– Какво предстои да се реализира в Кърджали?

– Кърджалии очакват решаването на още един наболял проблем – уличното осветление. Жителите на града проявяват голяма търпимост и в случая има за какво. Подмяната на уличното осветление вече стартира. Решаването на този проблем носи същите белези, по които реализираме всички наши проекти – висок професионализъм и на възможно най-високо техническо ниво.

Твърдя, че община Кърджали ще бъде единствената в България с изцяло подменени крушки, които ще бъдат не само LED, а от вида, наречен смарт. Ще бъдат поставени т.нар. умни лампи.

Те ще бъдат с много високи технически показатели. Всяка лампа ще бъде със собствено управление. Специално устройство ще управлява осветителното тяло и ще преценява не само кога да включва или изключва, а и каква сила на осветеност е нужна. Друг важен показател са икономиите, които ще постигнем. Изчислили сме, че ще плащаме за електроенергия между 40 и 45% от сегашните сметки. Освен за уличното осветление ще се погрижим и за подобряване на улиците и тротоарите. Основен ремонт ще бъде извършен на 10 улици в Кърджали и на пл. “Хаджи Димитър”. Част от обектите по този проект са на пазара, като целта е и да се промени организацията на движението, за да се избегнат задръстванията с автомобили в района. 5 млн. лева се инвестират в пътна инфраструктура за 2 г. и това ще се усети от хората.

– Община Кърджали е една от първите в България по брой на малки населени места. Лесно ли се поддържа тяхната инфраструктура?

– Голямото предизвикателство за мен и екипа ми е, че трябва да отговорим на очакванията както на жителите на Кърджали, така и на всички 117 населени места в общината. Някои от тях са отдалечени от общинския център на 45-50 км. Броят на жителите в тях е от 20-25 души до 700-800. Тук вече думата си казва опитът, благодарение на който успяваме да балансираме между града и селата Големите проекти, за които говорих, са свързани с градската инфраструктура и са насочени само към инвестиции в Кърджали. С моя екип успяхме да намерим възможност заедно с община Стамболово да включим 54 села в програмата “Местни инициативни групи”, за да се разработват малки проекти в населените места. Те са насочени към подобряване на инфраструктурата и подпомагане на местните инициативи за правене на бизнес. Очаквам от следващата година проектите да стартират. Става дума за ремонти на улици, на обществени сгради, детски градини и училища. Това е единствената възможност, която съществуваше за реализирането на европейски проекти в малките населени места.

В-к „24 часа“