„Дни Еразъм“ в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“

Общество

ПГЕЕ “Капитан Петко войвода“ се включи в инициативата „Дни Еразъм“ в Европа. Представени бяха резултатите от дългогодишната работа на колектива на училището.

Професионалната гимназия работи по евроейски програми от 2006 година. Разработени и реализирани са дейности за международно сътрудничество в рамките на 25 проекта и в електронната платформа eTwinning. ПГЕЕ многократно е отличавана с национални и европейски знаци за качество, а само преди дни бяха получи отличия за последните два проекта.

Вече 11 години ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ извежда ученици на производствена практика в чужбина и в рамките на събитието „Дни Еразъм“ бяха представени резултатите от последния международен стаж по проект № 2017-1-BG01-KA102-035624, „Европейско измерение на професионалното обучение“, с което приключиха и дейностите от работния му график. Целта му е осигуряване на по-добри възможности за професионално обучение на учениците, насочен е към надграждане на професионалната подготовка в областта на автомобилната техника, електроника и компютърна диагностика. 15 ученици от 11 клас проведоха 3-седмична производствена практика юли 2018 в град Волфсберг, Австрия. Приемащ партньор за петта година бе професионалното училище Fachberufsschule Wolfsberg, известно с високия стандарт на професионално образование и дългогодишен партньор на кърджалийското училище.

На събитието учениците представиха работата си по проекта. Споделиха наученото и придобития опит. Те работиха със съвременна електронно-измервателна апаратура, техника за контрол и управление, оборудване за компютърна диагностика на автомобили. Запознаха се на практика с пневматично и хидравлично управление на автомобили, компютърна диагностика, системи за цифрово-програмно управление. Имаха възможност да се обучават с уреди за диагностика на Bosch и Gutmann.Запознаха се с най-новите тенденции в развитието на индустрията – Индустрия 4.0 и съответно в професионалното образование – Образование 4.0. Имаха възможност да работят със софтуерните продукти на AUTODESK и с 3D принтер. Практиката им се проведе в базата на партньорското училище, Техническа академия – Санкт Андере и Bosch Dienst. Участниците имаха възможност да се запознаят с бита, културата и историята на Австрия и региона.

Гости на изявата бяха представители на РУО, местната общност, родители и журналисти.

След представянето на проекта и дейностите по време на практиката  гостите разгледаха изложбата подготвена от учителите и учениците за изминатия пьт през годините. Изложени бяха табла за работата по дейност еTwinning, програми „Учене през целия живот“ и програма „Еразьм +“.

На официална церемония г-жа Таня Тюркеджиева – директор на училището, връчи на учениците  националните знаци за качество за последните два проекта в платформата еTwinning – .”Health Life” и “European dimension in vocational education” с ръководители инж. Антоанета Сендова и Юлия Ковачева.

ПГЕЕ продължава работата си по международни проекти. През юли 2019 ПГЕЕ ще изпрати в Австрия следващата, група стажанти, които ще проведат нова 3-седмична практика. Това обучение е финансирано чрез новия проект на гимназията по програма „Еразъм+“. През идващата седмица стартират процедурите по подбор на участниците и  предварителната  им подготовка.