Кметът на оглед в зала „Арпезос“

Водещи

Кметът на общината инж.Хасан Азис направи  оглед в спортна зала „Арпезос“, придружаван от заместник кмета Мюмюн Али и президента на волейболен клуб „Арда“ Милко Багдасаров. Миналата седмица след продължилите цяло денонощие дъждове се срути част от тавана на залата.След огледа беше решено да се демонтират част от дървените плоскости на тавана на спортната зала.Извършен бе оглед и на състоянието на хидроизолацията на покрива.С експерти ще се прецени какви действия да се предприемат за спиране на течовете , дали да се извърши цялостен или частичен ремонт.