Професионална гимназия по икономика участва в Национални дни за учене през целия живот

Общество

Недялка Фучиджиева и Христина Ванчева, учители по счетоводство в Професионална  гимназия по икономика „Алеко Константинов“,  представиха област Кърджали на Национален форум, посветен на ученето  през целия живот. Той бе  организиран от Министерство на образованието и науката и програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В рамките на няколко дни в град Пловдив те взеха участие в различни дискусии, на които се обсъждаха проблемите и перспективите  в сектора с оглед реформата на образованието и обучението за възрастни.

В Националните дни за учене през целия живот, преподавателите представиха своята гимназия на изложение на институциите за образование и обучение и присъстваха на церемония за връчване на награди за принос към сектора за учене на възрастни. Инициативата завърши с провеждането на един учебен ден на тема: „Занаятите в Стария Пловдив“.