Доставиха нова апаратура за ардинската болница

Общество

„Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино разполага вече с нова апаратура за изследване на хормони, туморни маркери и имуноглобулини и нов хематологичен анализатор за 18 показателя и необходимите пособия за изследване. Модерните апаратури са закупени благодарение на предоставените средства в размер на 6 000 лв. от Паст президентите на Ротари клуб-Кърджали инж. Джевдет Адем и Себахатин Гьокче. Това съобщи управителят на лечебното заведение д-р Гюнер Осман.

От свое име и от името на целия колектив управителят на общинската болница д-р Гюнер Осман и председателят на болничното настоятелство Сезгин Байрям изразиха своята най-искрена благодарност към щедрия и благороден жест на Ротари клуб-Кърджали.

Гюнер ШЮКРИ