Увеличава се броя на лешоядите в Източните Родопи

Общество

Общо 62 малки лешоядчета излетяха в Източните Родопи – 30 от района на Маджарово и 32 от района на язовир „Студен кладенец“ тази година. През 2018 г. малките са сравнително повече в сравнение с предходната, когато гнездата напуснаха общо 51 лешоядчета. Това е равносметката от редовния мониторинг на белоглав лешояд, направен от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) през юли. И този сезон се запазва положителната тенденцията за ръст в популацията на вида след като в началото на размножителния сезон тази година бяха регистрирани 94 заети гнездови територии.
Малките лешоядчета се излюпват в края на март и началото на април. Близо четири месеца родителите оказват непрестанни грижи за новото поколение. Толкова време е необходимо докато потомството порасне достатъчно, за да започне първите летателни опити. В средата на лятото малките лешоядчета вече съвсем не са толкова малки и тежат около 7 – 8 кг., а понякога и повече.
Първото излетяло малко за сезона е наблюдавано в района на Студен кладенец още в средата на месец юли, но част от малките ще излетят по-късно – през август.