Парите, отпуснати от правителството на община Кърджали, са осигурени с подкрепата на ДПС

Водещи, Общество

Министерски съвет одобри днес искането на община Кърджали за още 2 млн.лв., които са необходими за реализация на проекта за улично осветление в областния град. Общината поиска допълнително финансиране на проекта от Министерство на финансите, а средствата бяха осигурени с подкрепата на ПГ на ДПС и ръководството на ДПС. Проектът за уличното осветление е един от най-важните проекти на общината, които ще се реализират през 2018 г.
За цялостно решаване на проблема с уличното осветление на Кърджали са необходими около 6 млн.лв.С ПМС преди месеци бяха отпуснати 1,4 млн.лв. Общината има изготвени проекти и кандидатства за осигуряване на средства за доставка и монтаж на осветителни тела. Изготвено е енергийно обследване, технически проект, технико-икономически анализ. Екипът на кмета инж. Хасан Азис продължава с усилията за осигуряване на цялото финансиране за решаване на един от основните проблеми на областния град