И граждани вече имат право да предлагат почетен гражданин

Водещи, Общество

Съветниците в Кърджали приеха нов Правилник за удостояване със званието „Почетен гражданин“. Вече и неправителствени организации и граждани ще могат да правят свои предложения. Те трябва да бъдат входирани  до кмета, председателя на Общинския съвет, членове на разпоредителния орган, инициативни комитети или браншови организации, които единствено могат да направят мотивирано предложение за удостояване със званието. Със 39 гласа „За“ беше приет новият Правилник. Званието се присъжда за Деня на Кърджали.

Арда нюз