Общините Кърджали и Момчилград са с най-ниско равнище на безработица в областта

Икономика, Общество

507 безработни лица са били устроени на работа през месец юни тази година в област Кърджали. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 343 лица, по програми и мерки за заетост са постъпили на работа 93 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 71 лица. Това съобщи на пресконференция пред медиите  директорът на Дирекция „Бюро по труда“ в Кърджали Метин Хафъзсалим.

Той посочи, че  137 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 92 са от групата на специалистите и 278 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 52 лица, със средно 235 и с основно и по-ниско 220.

Хафъзсалим съобщи също, че през м. юни в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 409 свободни работни места, на първичен пазар на труда – 299 и за субсидирана заетост – 110 (по програми за заетост – 5, мерки -6 и по схеми на ОП РЧР – 99).

Равнището на безработица през м. юни е 9,3 на сто при 5,7 на сто за страната. Спрямо м.05.2018г. /9,6%/, равнището на безработица намалява с 0,3%, а спрямо м. юни 2017г. – с 1,33% /10,9%/.

Към 30.06.2018г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 624, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 178 души, а в сравнение с м. 06.2017г. регистрираните безработни са с 1019 по-малко /6 643 бр. за 06.2017г.,каза още директорът на „Бюрото по труда“

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 5,0% и Момчилград – 8,1%, а с най-високо – община Ардино – 17,8% и община Джебел – 15,9%.

Област Кърджали се нарежда на 19-то място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната, подчерта Метин Хафъзсалим. Източник –Кърджали бг вести