Алековци казаха НЕ на наркотиците

Общество

На 26 юни се отбелязва Международният ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици. Според Световния доклад за наркотиците на службата на ООН по наркотиците и престъпността броят на зависимите от наркотици за първи път от шест години е 29 милиона.  Около 12 милиона души си инжектират наркотици, а 14 процента от тях живеят с ХИВ. Цялостното въздействие от употребата на наркотици от гледна точка на здравето и последствията продължава да бъде опустошително.

По този повод учениците от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов“- гр. Кърджали подготвиха презентация по темата, табла с актуална информация за наркотиците и залепиха стикери с послания към учениците по вратите на класните стаи. С отбелязването на този ден учениците  показаха, че превенцията на употребата на наркотици е ефективна инвестиция в благосъстоянието на  децата  и младежите, семействата и общностите.