102 пожара и четирима загинали в областта от началото на годината

Общество

 Общо 102 са пожарите в областта за първото тримесечие, от които 26 са с материални загуби и 76 без нанесени щети.  Четирима граждани са загинали.  При пожарите с щети 11 са в жилищното стопанство и 5 в отрасъл транспорт, при тези без щети преобладават също в жилищното стопанство – 54 на брой, а 18 са в сметосъбирането. По причини сред пожарите с материални загуби на първо място – 9 такива произшествия, са вследствие на късо съединение,  4 произшествия са в резултат на небрежно боравене с открит огън, други 4 са предизвикани от строителна неизправност. При пожарите  без материални загуби водеща причина е неправилно използване на отоплителни уреди /46 броя/, а 23 от тях са причинени от небрежност при боравене с открит огън.

От РД „“Пожарна безопасност и защита на населението предупреждават за повишена опасност от пожари в сезона на пролетното засушаване. Вече горяха около 15 декара горска постеля на 10 април в масив в землището на село Ненково и за потушаването им бяха мобилизирани освен два екипа на службата в Кърджали и 15 горски служители.

По традиция със затоплянето на времето започва почистването на дворовете на жилищни сгради, селскостопански и вилни имоти от сухи треви, клони и стара листна маса.
Обикновено събраните отпадъчни материали се изхвърлят на определените места – контейнери, сметища, площадки за отпадъци. Но не са редки и случаите, когато отпадъците се изгарят и то на неподходящи за целта места, без да са взети необходимите мерки за недопускане на пожари.
Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на ветрове огънят може за кратко време да обхване големи площи.

Служителите от РД“ПБЗН“ – Кърджали напомнят на жителите и гостите на областта, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено!

За недопускане на пожари следва да се спазват следните противопожарни правила:

  1. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
  2. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст.
  3. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
  4. Никога не оставайте запален огън без наблюдение!
  5. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
  6. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
  7. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
  8. Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.

Ако забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112!

Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

Арда нюз