Над 40 000 пенсионери в Кърджалийско ще получат по 40 лева за Великден

Икономика

С решение на Министерския съвет от 28 март 2018 г. е прието изплащането на допълнителна сума в размер на 40 лв. към пенсията на всички пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април 2018 г. е в размер до 321.00 лв. включително. Еднократната сума в област Кърджали ще получат 40 558 пенсионери от общо 54 208. Като т. нар. „великденски добавки“ ще бъдат изплатени общо 1 622 320 лв., уточняват от териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали.

Изплащането на пенсиите за месец април ще започне на 4-о число (сряда) по обявен във всяка пощенска станция график и ще приключи на 20-и април (петък). Пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще имат преводи също на 4-ти април 2018 г.